ANUNT ÎNCHIDERE PROIECT ( P )

ANUNT  ÎNCHIDERE PROIECT ( P )

Data 12 Iulie 2021

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT ( P )

“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Beneficiar Proiect : BALDOR COM IMPEX SRL

OBIECTIVUL MĂSURII : Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neramburabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădită pe perioada stării de alertă.

PROIECTUL ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Valoare proiect : 819505.755 RON
Finanțare nerambursabilă : 712613.7 RON
Cofinanțare : 106892.055 RON

Data începerii proiectului : 22.12.2020
Data finalizării proiectului : 20.06.2020
Numărul contractului de finanțare: M2-709 din 15-12-2020

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation