Şefii din învăţământ trebuie să demonstreze că au calităţi

Începând cu inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari adjuncţi, inspectori şi directori de şcoală, şi până la cadre didactice, toţi vor trebui să dea dovadă că au calităţile necesare pentru a ocupa funcţiile de conducere.

Potrivit unui ordin emis de Ministerul Educaţiei, funcţiile de conducere în instituţiile şi unităţile de învăţământ vor putea fi ocupate doar de către membrii Corpului naţional de experţi în managementul educaţional. Pentru a deveni membri ai Corpului naţional de experţi în managementul educaţional, cadrele didactice vor trebui să participe la un concurs de selecţie.

“La această selecţie pot participa doar cadrele didactice care îndeplinesc cumultativ o serie de condiţii. Printre acestea se numără: cadrele care fac dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar sau într-o unitate de învăţământ şi care au cel puţin gradul didactic II, cadrele care au obţinut în ultimii patru ani calificativul de FB şi care nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar în care participă la selecţie, precum şi cadrele care nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional”.

În momentul de faţă, în judeţul Sălaj, toţi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar deţin funcţiile de conducere cu interimat. Este vorba de directorii şi adjuncţii din cele 118 unităţi cu personalitate juridică.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, cei interesaţi să ocupe funcţii de conducere în unităţile şcolare vor trebui să completeze, până cel târziu în data de 5 martie, formularul de selecţie on-line, din aplicaţia informatică pusă la dispoziţie pe site-ul Ministerului Educaţiei.

În data de 6 martie se vor afişa listele cu candidaţii admişi, iar în intervalul 7-12 martie, candidaţii admişi la etapa de selecţie on-line vor trebui să depună la sediul IŞJ Sălaj un portofoliu cu documentele prevăzute de metodologia în vigoare.

În zilele de 13 şi 14 martie, inspectoratele şcolare vor trebui să transmită către Ministerul Educaţiei lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

Între 15 şi 28 martie are loc evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului. Rezultatele selecţiei vor fi validate în 29 martie de către Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar, ulterior fiind afişate în ordinea descrescătoare a punctajelor rezultatele evaluării.

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation