Seniorii negri ai Masoneriei Mondiale(I)

De peste 6000 de ani societatea omenească este dirijată de forţe oculte care au ca scop schimbarea istoriei şi stoparea evoluţiei Omenirii care trebuia să rămână sub un strict control. Fenicienii îi numeau „Seniorii Negri” şi se pare că aceştia acţionau încă din anul 4000 î.Hr.
În Mesopotamia Antică se vorbea prin anul 3400 î.Hr. despre o societate secretă numită „Frăţia Şarpelui” care, ulterior a pus bazele Masoneriei pe care şi-a subordonat-o apoi în totalitate. Foi de papirus găsite în Libia menţionează date despre întruniri secrete ce erau ţinute încă în anul 2000 î.Hr. Toate aceste societăţi secrete, devenite ulterior „discrete” făceau parte din „Piramida Ocultă”, o instituţie care îndeplineşte rolul de interfaţă între diferitele civilizaţii pământene şi civilizaţia spaţială a „îngerilor negri” care încearcă să pună în practică cele mai odioase planuri de înjosire a fiinţei umane, în toate componentele sale.
Din cele mai vechi timpuri piramida simbolizează arhitectura subtilă a puterii oculte, reprezentând forma geometrică ce a fascinat toate marile civilizaţii care s-au succedat pe suprafaţa Pământului. În fruntea piramidei se află „Ierarhia” , o grupare care deţine puteri enorme şi care dirijează toate evenimentele majore ale lumii. În decursul istoriei au apărut numeroase astfel de societăţi oculte, dar interesant este faptul că nivelele superioare ale piramidei devin din ce în ce mai invizibile şi mai greu accesibile chiar şi pentru membri de rând ai acestor societăţi. Fie că e vorba de Sfânta Vehme, Carbonari, Aristocraţia Neagră, Ordinul Iluminaţilor, Societatea Iluminaţilor Bavarezi, Ordinul Centurionului de Aur sau Francmasonerie, cu diferitele ei rituri, ramuri şi ordine, toţi nu urmăresc decât un singur scop şi anume distrugerea personalităţii umane, a religiei monoteiste şi a sentimentului naţional, adică a tot ceea ce e mai bun şi mai nobil în noi, încercând să transforme miliardele de oameni de pe Pământ în simpli sclavi prin care ei să-şi ducă la îndeplinire monstruoasele lor planuri.
Pornind de la forma geometrică a piramidei, arhitectura invizibilă a Piramidei Oculte cuprinde patru laturi : Politica, Finanţele, Ştiinţa şi Religia, desfăşurate pe mai multe nivele, care se ocultează treptat pe măsură ce se apropie de vârf. Din punct de vedere politic, ţelul suprem al „Ocultei” este instaurarea unui guvern mondial care să stăpânească şi să gestioneze toate resursele planetei. Pentru punerea în practică a acestui scop au fost create complexe structuri politice transnaţionale precum: Comitetul celor 300, Cavalerii Mesei Rotunde, Consiliul pentru Relaţii Externe (CFR), Comisia Trilaterală, Grupul Majestic, Sfatul celor 33, Sfatul celor 13 sau Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), dintre care multe au avut şi au chiar un caracter semifioficial sau oficial.
Conform unor informaţii provenite din mai multe surse, la ora actuală politica mondială e coordonată de „Comitetul celor 300”, o organizaţie înfiinţată în Anglia în anul 1729, condusă oficial de Coroana Britanică şi care are legături strânse cu venerabilul „Ordin al Cavalerilor Ierusalimului”, un ordin foarte vechi, al cărui conducător este ales să dirijeze şi Comitetul celor 300. De fapt, elita Comitetului celor 300 o reprezintă „Sfatul celor 33”, care reuneşte francmasonii cu cel mai înalt grad din întreaga lume, indiferent de ritul sau ramura căreia îi aparţin, ce ocupă poziţiile cheie în politică, economie şi biserică. Dintre membri de seamă care au făcut, sau mai fac încă parte din „Comitetul celor 300” sunt sigur că aţi auzit de : Giuseppe Mazzini, celebru politician italian al secolului al 19-lea şi principal artizan al unificării Italiei, Lordul Carrington, fost şef al diplomaţiei britanice între 1979-1982 şi Secretar General al NATO între 1984-1988, George Bush, preşedinte al Statelor Unite între 1989-1993, Francois Mitterrand, fost preşedinte al Franţei, Willy Brandt, fost cancelar german, Henry Kissinger, fost şef al Departamentului de Stat al SUA în timpul Administraţiei Nixon, Averell Harriman, fost guvernator al New-Yorkului în timpul Administraţiei Truman, Sir Henry Oppenheimer şi Cecil Rhodes, doi dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii de la începutul secolului al 20-lea şi mari magnaţi ai industriei de diamante din Africa de Sud, David Rockefeller, fost mare bancher şi industriaş american, baronul Edmond de Rothschild, reprezentant al ramurii franceze a marii dinastii bancare Rothschild, arhiducele Otto von Habsburg, descendent al marii familii imperiale habsburgice a Austriei şi mulţi, mulţi alţii.
„Cavalerii Mesei Rotunde” reprezintă o societate secretă fondată de Cecil Rhodes la 5 februarie 1891 care şi-a propus ca scop principal extinderea supremaţiei britanice în întreaga lume şi adoptarea limbii engleze ca limbă universală. Organizaţia era coordonată de clanul Rothschild, prin lordul Alfred Milner, iar mai târziu prin lordul Archibald Philip Primrose Rosebury, ginerele baronului Mayer de Rothschild. „Cavalerii Mesei Rotunde” au susţinut cauza sionismului, având o contribuţie esenţială la crearea statului Israel în 1948. Bănuiesc că ştiţi că sionismul este o mişcare politică internaţională, iniţiată de Theodor Herzl, la Viena, la sfârşitul secolului al 19-lea, care avea ca obiective soluţionarea aşa numitei „probleme evreieşti” prin crearea, respectiv reînfiinţarea statului evreiesc pe teritoriul Palestinei. În subordinea „Cavalerilor Mesei Rotunde” a fost înfiinţat Institutul de Studii Avansate (International Advanced Studies), cunoscut ca IAS, în cadrul căruia au lucrat Alfred Einstein şi Robert Oppenheimer, având ca scop realizarea primei bombe atomice. Şi tot Cavalerii Mesei Rotunde au înfiinţat ulterior Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale (RIIA) şi mai ales Consiliul pentru Relaţii Externe (CFR), fondat în 1921 la New York şi considerat astăzi ca fiind cea mai importantă organizaţie politică din Statele Unite, având ca membri exclusiv cetăţeni americani. O mare parte parte dintre preşedinţii sau vicepreşedinţii americani au fost şi membri ai Consiliului pentru Relaţii Externe (Council on Foreign Relations) : Adlai Stevenson, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, John F. Kennedy, Hubert Humphrey Jr., George Mc Govern, George Bush sau Bill Clinton. Consiliul este condus de ordinul secret „Skull and Bones” (Cap de Mort), fondat în 1833 de William Huntington Russel şi Alfonso Taft la Universitatea din Yale. Interesant este faptul că fiind o grupare foarte elitistă, accesul în această organizaţie este foarte dificil şi este permis în mod exclusiv numai reprezentanţilor unor familii foarte bogate, de obicei albi protestanţi, care la intrarea în rândul membrilor Ordinului depun un jurământ ce le interzice orice obligaţie faţă de vreo altă naţiune,  rege sau guvern. Comisia Trilaterală este o organizaţie fondată în iunie 1973 de către David Rockefeller şi Zbigniew Brzezinski în scopul eficientizării activităţii ONU şi instaurării unei guvernări mondiale. Comisia militează pentru realizarea unei oligarhii economico-financiare la nivel planetar prin unirea forţelor giganţilor economici ai lumii, adică SUA, Japonia şi Europa Occidentală.
„Grupul Majestic”, a fost întemeiat oficial de preşedintele american Henry Truman la 12 septembrie 1947 pentru a se ocupa de contactul cu fiinţe provenind de pe alte planete şi a monitoriza activitatea extraterestră. În sfârşit, organizaţia politică cu cel mai înalt grad de decizie e „Sfatul celor 13”, numită şi „Marele Sfat al celor 13 Druizi” care se află în strînsă interdependenţă cu latura financiară a Piramidei Oculte, fiind dominată tot de puternica familie Rothschild. Şi astfel facem trecerea spre cea de a doua latură a Ocultei, reprezentată de organizaţiile financiare, grupate generic sub numele de „Marea Finanţă”, acaparată aproape în exclusivitate de către masoneria evreiască. Ea este o dovadă a pervertirii misiunii pe care acest popor ales al lui Dumnezeu trebuia să o ducă la îndeplinire pe Pământ.
Dintre organizaţiile financiare oficiale sau semioficiale care sunt subordonate Piramidei Oculte cele mai importante sunt : Fondul Monetar Internaţional, City-ul londonez, Organizaţia Bilderberg, Înţelepţii Sionului şi Sistemul Federal de Rezervă Monetară a SUA (Federal Reserve Bank). Aceste instituţii financiare internaţionale au fost create în scopul centralizării controlului financiar pe întreaga planetă.
Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o instituţie financiară internaţională care reuneşte 184 de ţări membre, înfiinţată în iulie 1945, în urma Conferinţei Naţiunilor Unite de la Bretton Woods (SUA), având ca principale responsabilităţi şi obiective declarate: promovarea cooperării monetare internaţionale, facilitarea expansiunii şi creşterii echilibrate a comerţului internaţional, promovarea stabilităţii cursurilor de schimb, furnizarea de asistenţă în scopul creării unui sistem multilateral de plăţi şi punerea la dispoziţie a resurselor sale ţărilor membre care se confruntă cu dezechilibre ale balanţei de plăţi. În atingerea acestor obiective, FMI îndeplineşte trei funcţii principale: supraveghere, asistenţă tehnică şi creditare. Aşadar, în aparenţă FMI pare animat de cele mai nobile intenţii, numai că, prin condiţiile sale stricte şi neîndurătoare el s-a transformat într-o adevărată “poliţie financiară mondială” ce acţionează în numele marilor bănci private. Programele de finanţare şi creditele oferite de el sunt de fapt doar o momeală aruncată ţărilor vizate ce vor fi obligate să renunţe la libertatea lor economică devenind tot mai dependente de Marea Finanţă ale cărei reguli vor trebui să le respecte şi care îşi asigură astfel numeroase drepturi asupra ţărilor datoare.
City-ul londonez este centrul istoric al Londrei, dar în acelaşi timp cel mai important cartier financiar al Marii Britanii. El ocupă doar 2,7 kilometri pătraţi în inima Londrei, având o populaţie de numai 7000 de locuitori şi circa 500000 de locuri de muncă. City-ul este guvernat de un consiliu alcătuit din 13 bărbaţi în fruntea căruia să află Lordul Primar al Londrei, acţionînd ca un adevărat stat în stat. De fapt City-ul este adevăratul stăpân al Angliei pentru că acolo se află cele mai bogate şi mai puternice instituţii economice britanice, printre care : Banca Angliei, Banca Lloyd’s, Bursa londoneză precum şi birourile celor mai mari concerne internaţionale. Un lucru interesant este şi faptul că întreaga elită economică din City face parte şi din Comitetul celor 300 de care am vorbit mai devreme.
Organizaţia Bilderberg cuprinde circa 130 din cele mai importante personalităţi ale Marii Finanţe din Europa Occidentală, Statele Unite şi Canada. Organizaţia a fost înfiinţată în urma conferinţei care a avut loc între 29 şi 31 mai 1954 la Hotelul Bilderberg din localitatea olandeză Oosterbeek (lângă Arnhem) sub patronajul prinţului Bernhard al Olandei, având ca ţel principal crearea unui guvern mondial şi a unei armate transnaţionale sub comanda ONU.( Va urma)

Mihai Pastiea

Fragmente din romanul „Codul de la Tărtăria”

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation