Colocviul național – Literatură româna veche

La Academia Română, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Institutului de Istorie și Teorie Literară “George Călinescu”, a avut loc Colocviul național – Literatură română veche. Priorități ale cercetării actuale.

În deschiderea lucrărilor au rostit alocuțiuni:

 

Academician Eugen Simion, Directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu

 

Academician Florin Filip, Director general al Bibliotecii Academiei Române

 

Conf. univ. dr. Elena Terzîman, Director general al  Bibliotecii Naţionale

 

Conf. univ. dr. Oana Murăruş, Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti

 

       Deoarece colocviul s-a ținut în alt spațiu decânt cel planificat inițial, nu a mai putut avea loc expoziția: Carte veche românească. Texte şi ediţii  – Colecţiile Bibliotecii Academiei Române Gabriela Dumitrescu  şeful Cabinetului Manuscrise – Carte rară, Biblioteca Academiei Române.

Spicuim aici doar câteva dintre Lucrările colocviului, fără intenția de a favoriza pe unii sau a neglija pe alții:

Prof. univ. dr.Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi – Renaşterea Filologiei

 

Prof. univ. dr. Mihai Moraru, Universitatea din Bucureşti – Citatul biblic ca instrument filologic

 

Prof. univ. dr. Luisa Valmarin, Universitatea “La Sapienza”, Roma – “Vămile văzduhului” de la mitologie folclorică la segment narativ

 

Prof. univ. dr. Dan Zamfirescu, Bucureşti – Cazania lui Varlaam:izvoare şi originalitate

 

Conf. univ. dr. Gabriel Mihăilescu, Universitatea din Bucureşti – În jurul surselor folosite de Dosoftei în Viața și petreacerea svinților 

 

Lect. univ. dr. Adina Chirilă, Universitatea de Vest din Timișoara – Relaţia dintre Carte sau  lumină…, Snagov, 1699 şi Procanon […] alcătuit şi întocmit de Petru Maior, 1783

 

Conf. univ. dr. Ioana Feodorov, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti – Intervențiile traducătorului în textul versiunii arabe a Divanului lui Dimitrie Cantemir din 1705

 

Conf. univ. dr. Florentina Nicolae, Universitatea „Ovidius” din Constanţa – Influenţe ale literaturii patristice în a doua Predoslovie a Psaltirii de la Alba Iulia (1651)

 

Dr. Bogdan Andriescu, Biblioteca Astra”, Sibiu – Contribuţii la bibliografia româneasca veche. Carte românească veche necunoscută surselor bibliografice româneşti

 

Conf. univ. dr Dragoş Şesan, Universitatea din Bucureşti – Contributii la ediţiile critice ale documentelor istorice din depozitele Arhivelor Naţionale

 

Drd. Adriana Gorgos, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti – Testamentul – confesiune al mitropolitului Veniamin Costache

 

Conf. univ. dr.Ileana Mihăilă, Universitatea din Bucureşti – „Occisio Gregorii Vodae…” între document şi prelucrare literară

 

Lect. univ. drd. Alexandra Săraru, Universitatea Hyperion” – Legenda sfântei cuvioase Parascheva. Între Varlaam şi Dosoftei

 

Asist. univ. dr. Gianina Maria-Cristina Picioruş, Universitatea din Bucureşti – Utilizarea Psaltirii  în Diahiile lui Antim Ivireanul

 

 Foto si text: Dan Vatamaniuc

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation