Livrări în timp record cu Royal Curier Express

În cei 4 ani de când activează pe piaţa de profil, Royal Curier Express a reuşit să se  distingă  de celelalte firme concurente prin profesionalism, eficienţă, preţuri mici şi nu în ultimul rând prin livrări în timp record.

Firmele de curierat rapid au devenit chei foarte importante în lumea business-ului astfel ca serviciile de curierat sunt indispensabile. Datorită cererii foarte mari mai ales în rândul persoanelor juridice, concurenţa este într-o continuă creştere.

Royal Curier Express a înţeles pe deplin cererile din piaţa, găsindu-şi astfel şi drumul spre dezvoltare. Încă de la început a avut în vedere nevoile clienţilor şi satisfacerea acestora la cel mai înalt nivel posibil. Azi după 4 ani de activitate, Royal Curier Express se bucură de o echipă de profesionişti şi de un portofoliu impresionant.

Şi-a câştigat clienţii prin servicii complexe de curierat, prin oferte personalizate şi mult profesionalism, dar la fel de implicat a fost şi în loializarea clienţilor.

,,Am încercat să ne pliem după nevoile clientului, să-i oferim cea mai bună ofertă de preţ, servicii eficiente şi rapide. Practic nevoile clienţilor ne-au ajutat să ne dezvoltăm. Dacă în urmă cu 4 ani încercam să atingem ca zonă de acoperire capitala şi principalele zone limitrofe, acum am depăşit graniţele ţării. Încă nu ne-am atins ţinta, idealul nostru este mult mai mare, dar ne bazăm pe experienţa de până acum şi pe echipa care devine din ce în ce mai numeroasa.  Am ştiut încă de la început că trebuie să oferim servicii flexibile, care să se plieze cu exactitate pe tipurile de nevoi ale clienţilor. Încercăm să ne adaptăm cât mai mult, pentru că este cheia succesului.

Anul 2012 este anul în care ne-am propus să acaparăm cât mai mult nişa expediţiilor internaţionale şi se pare ca succesul este de partea noastră,,- relatează Dl Cătălin Botea Director Royal Curier Express.

Royal Curier Express a devenit un jucător foarte important pe piaţa de profil, având concurenţă directă companii foarte vechi pe piaţă cele mai multe avându şi rădăcinile în străinătate.

Ca şi imagine de promovare au ales ceea ce-i defineşte cu adevărat şi care practic include flexibilitatea  şi calitatea serviciilor, profesionalismul şi respectul pentru clienţi, totul înglobat într-un singur slogan  ,,Livrări în timp record”.

Foto si text: Romania Press

 

In four years of activity, Royal Curier Express managed to come to the front from competition by professionalism, efficiency, low prices and not last of all, deliveries in time.

Fast delivery companies have become very important keys in business world, so delivery services are indispensable. Thanks to very large requirements of juridical persons, the competition is always increasing.

Royal Curier Express completely understood the market, finding the way to progress.

From the very beginning they looked on their customers needs and their accomplishment at its highest level.

Today, after four years of activity, Royal Curier Express owns a professional team and an impressive portfolio. They won their clients by the complexity of their services, by costumed offers and a lot of devotion, but also taking care of their customers loyalty.

“ We tried to satisfy the clients needs, to offer them our best price, efficiency and promptitude.

Practically, the needs of our customers have helped us to develop. If, four years ago, we were trying to cover Bucharest city and near by, now we stepped abroad. We haven’t reached our target yet, our ideal being more solid, but we’re counting on our experience so far and on our bigger and bigger team.  We knew from the very beginning that we have to offer services as flexible as can be, to relate to the needs of our clients. We’re trying to adapt as much as we can, because this is the key of success. The year 2012 is the one we held forth to get as many international expeditions as possible and it seems we have success on our side” says Mr. Catalin Botea- managing director of Royal Curier Express.

Royal Curier Express has become a very important player on the market, having as direct competition very large companies, most of them having their roots abroad.

As a brand promotion image, they chose what really defines them and which, practically includes the flexibility and quality of their services, professionalism and respect for customers, all in a simple catchword: EXPRESS DELIVERY

 

 

 

 

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation