Premierul Ponta, nota 0 la Istorie

“Am reușit ce nu credea nimeni că o să reușim: să dezvelim o placă memorială pentru Constantin Brâncoveanu și fiii săi care au pierit în închisoare la Istanbul. Anul viitor o să-l rog pe ministrul Culturii să ne sprijine pe noi toți ca anul Brâncoveanu, 300 de la moartea sa și a copiilor, e și sfânt, de altfel, al Bisericii Ortodoxe, să omagiem, practic, o mare personalitate”, a spus Victor Ponta, înaintea ședinței de Guvern de joi.
“În memoria domnitorului Constantin Brâncoveanu și a celor patru feciori ai săi, care au fost întemnițați în închisoarea Yedikule la începutul secolului al 18-lea departe de scumpa lor patrie, și întru statornica amintire a istoriei comune a popoarelor român și turc”, se scrie pe placheta memorială de la Istanbul.
Victor Ponta este absolvent al Facultății de Drept, iar pentru a fi admis a dat examen din istorie.

Nici nu ştii ce este mai şocant în ştirea de mai sus. Faptul că premierul Victor Ponta, absolvent al Facultăţii de Drept, unde a avut şi Istoria la admitere, nu ştie cum a murit Constantin Brâncoveanu? Sau faptul că plăcuţa memorială dusă de autorităţile române la Istanbul nu spune nici ea întregul adevăr? După plăcuţa respectivă, domnitorul Constantin Brâncoveanu şi cei patru copii ai săi au fost închişi în închisoarea Yedikule şi… atât. Sigur, or fi murit până acum, dar nimeni nu ştie de ce. Oricum, nu ştiu autorităţile române. Alţii or fi ştiind… De ce există tendinţa asta de a ne pleca până la pământ în faţa străinilor e foarte greu de înţeles. Plăcuţă trebuia să conţină tot adevărul despre acest moment important din istoria noastră, iar dacă autorităţile turce nu erau de acord cu instalarea ei, nu era instalată şi gata. Nu era nicio nenorocire.

Cum au murit Constantin Brâncoveanu şi copiii săi

Plenipotenţiarul veneţian la Ţarigrad, Andrea Memno, a fost de faţă în 15 august 1714, la scena execuţiei lui Constantin Brâncoveanu Vodă şi a membrilor familiei sale ucişi din porunca sultanului Ahmed. În scrisoarea sa către dogele Veneţiei, plenipotenţiarul său raportează astfel:
Duminică 15 august de dimineaţă, s-a tăiat capul bătrânului principe al Vlahiei, tuturor fiilor lui şi unui boier care-i era vistier.
Iată cum s-a făcut:
Încă de dimineaţă Sultanul Ahmed se puse într-un caic împărătesc şi veni la seraiul zis foişorul Jalikiacs pe canalul Mării Negre, în faţa căruia era o mică piaţă, unde au adus pe Brâncoveanu Voievod, pe cei patru băieţi ai lui şi pe vistierul Văcărescu, i-au pus în genunchi unul lângă altul la oarecare depărtare, un gâde le-a scos căciulile din cap şi Sultanul i-a mustrat făcându-i haini. Apoi le deteră voie a face o scurtă rugăciune.
Înainte de a se ridica securea asupra capului lor fură întrebaţi dacă voiesc să se facă turci şi atunci vor fi iertaţi. Glasul cel înăbuşit de credinţă al bătrânului Brâncoveanu răsună şi zise înspăimântat de această insulta:
“Fiii mei! Iată, toate avuţiile şi tot ce am avut am pierdut; să nu ne pierdem însă şi sufletele! Staţi tare si bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seama de moarte. Priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit; credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi nici vă clătinaţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta.”
La aceste cuvinte Ahmed se făcu ca un leu turbat şi porunci să li se taie capetele. Gâdele înfiorător ridică securea şi capul marelui vistier Enache Văcărescu se rostogoli pe pământ. Apoi se începu cu uciderea copiilor. Când gâdele ridică securea la capul feciorului celui mai tănăr al domnului, Beizadea Mateiaş, numai de 16 ani, acesta se îngrozi de spaimă; sărmanul copilaş, văzând atâta sânge de la fraţii lui şi de la Văcărescu, se rugă de Sultan să-l ierte, făgăduindu-i că se va face turc. Însă părintele său, Domnul, al cărui cap căzu în urmă, înfruntă pe fiul său şi zise: “Mai bine să mori în legea creştinească, decât să te faci păgân, lepădându-te de Iisus Hristos pentru a trăi câţiva ani mai mult pe pământ!”
Copilaşul ascultă şi ridicând capul, cu glas îngeresc zise gâdelui: “Vreau să mor creştin. Loveşte!”
În urmă ucise şi pe Brâncoveanu.

Tomiţă Stoicuţ

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation