Tupeu PDL-ist la Craiova : Lingăul lui Radu Berceanu, Ştefan Stoica, forţează rămânerea pe funcţie la D.R.D.P Craiova!

Azi este 8 februarie, zi in care Curtea de Apel Craiova trebuie să se pronunţe în procesul intentat de „magistralul” domn Stoica Ştefan Bucur– fost şi numai Dumnezeu şi domnul Berceanu ştiu dacă şi viitor director al D.R.D.P. Craiova – a găsit de cuviinţă să îl intenteze Agenţiei Naţionale de Integritate.

Contestarea deciziei fireşti a Agenţiei Naţionale de Integritate de către domnul Stoica nu are nici un sens. Incompatibilitatea, ca şi incompetenţa acestui personaj , sunt clare dealtfel.

Iată ce se specifică în Comunicatul privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui STOICA ŞTEFAN BUCUR din 29 decembrie 2011:
“Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către STOICA ŞTEFAN BUCUR, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Dolj.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, STOICA ŞTEFAN BUCUR fiind informat, prin adresa nr. 36267/G/I.I./21.03.2011 (confirmare de primire din data de 29.03.2011), despre declanşarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adresei nr. 120455/G/I.I./ 11.11.2011 (confirmare de primire din data de 18.11.2011), lui STOICA ŞTEFAN BUCUR i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la 07.02.2011, s-au constatat următoarele:
STOICA ŞTEFAN BUCUR se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 16.04.2009, întrucât exercită, simultan, atât funcţia de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Dolj, cât şi funcţia de Director al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, încălcând, astfel, prevederile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 20.06.2008, a fost validat mandatul lui STOICA ŞTEFAN BUCUR de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Dolj.

Începând cu data de 16.04.2009, STOICA ŞTEFAN BUCUR exercită funcţia de Director al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, “funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: (…) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ – teritorială respectivă”.

Contestarea în instanţă a constatărilor Agenţiei Naţionale de Integritate este o dovadă în plus, dacă mai era nevoie, a tupeului nemăsurat de care dispun cei din camarila puterii, călcând în picioare legea în scopul unic de a se agaţa de orice post care le poate aduce fonduri substanţiale pentru campania electorală . Siguranţa pe care o afişează domnul Stoica nu poate fi decât o confirmare a acestui fapt.

Sperăm că frământările actuale de pe scena politică le vor deturna atenţia aleşilor puterii de la un “mărunt funcţionar public “ şi vor lăsa justiţia să se pronunţe.

Aşteptăm cu interes decizia Curţii de Apel Craiova. Fie ca ea să fie o victorie a LEGII în faţa tupeului, hoţiei şi ignoranţei!

Sorin Voinea

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation